Контрол на достъп за асансьори и входни врати. Домофонни инсталации.


    І. КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

    1. Фирма "СИТИ ЛИФТ СЪРВИС" предлага за своите клиенти доставка и изграждане на системи за контрол на достъп за асансьорите и входните врати на жилищните кооперации. Монтажът на устройството за контрол на достъп в асансьора е ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА АСАНСЬОРА и трябва да се извършва САМО от асансьорен техник с професионална квалификация "ПЪРВА СТЕПЕН". В процеса на експлоатация се налагат корекции на данните и други операции които също се извършват само от квалифициран асансьорен техник. При монтажа и обслужването се налага качване върху асансьорната кабина, както и слизане под нея. В процеса на експлоатация ЗА ВСИЧКИ евентуални злополуки и щети вследствие на извършен монтаж от неквалифицирани лица без правоспособност и от фирми без лиценз за ремонт и преустройство на асансьори, ОТГОВОРНОСТ НОСИ ДОМСЪВЕТА (домоуправителя).
    2. Използваната техника е изградена на модулен принцип, с използване на съвременни елементи от европейски и американски производители. По този начин се постига максимална гъвкавост при експлоатацията на системите, позволяваща ни да поемем гаранция до 36 месеца без да се интересуваме от причините, единствено не носим отговорност при нанасяне на умишлена повреда. Но и в такива случаи предлагаме преференциални условия - заменяме повредения модул, като се заплаща само неговата себестойност, без никакво допълнително оскъпяване. Цената на устройство за контрол на достъп в асансьор е 170.00 лв без ДДС. Монтажа е безплатен. До края на 2012г. сме монтирали 131 контролера в асансьори, 64 контролера на входни врати и 4 контролера на врати на частни апартаменти.
    3. В зависимост от финансовите възможности предлагаме и алтернативни варианти - за срока на действие на договора за сервизно обслужване на асансьора/ите в жилищната кооперация можем да предоставим за безвъзмездно ползване необходимата техника за контрол на достъп. За нея не се дължат никакви скрити такси, комисионни или амортизационни отчисления. В този случай техниката е наша и техническата поддръжка на устройствата се извършва от нас. Единственото условие е, да се закупят необходимия брой чипове за ползване на системите (с високо качество, на преференциална цена). И за тях не се дължат никакви месечни абонаментни такси.
    4. Има възможност администрирането на чиповете в системите (спиране, пускане, добавяне, изтриване) да се извършва от нас, съгласно клаузи в договора за сервизно обслужване на асансьорните уредби. Винаги е по-добре тези деликатни дейности, като временно ограничаване на достъпа на некоректни съседи, да се извършват от външни лица, неангажирани с междусъседски отношения.

    ІІ. ДОМОФОННИ СИСТЕМИ:

    1. Фирма "СИТИ ЛИФТ СЪРВИС" предлага доставка и изграждане на нови модерни цифрови домофонни системи от най-висок клас, осигуряващи дълги години сигурна и безотказна експлоатация. Работим единствено и само с техника на водещия производител от Полша - LASKOMEX. Това е оригиналния производител на този тип техника, всички останали просто копират. До края на 2012г. сме монтирали 32 домофонни централи - на общо 1024 апартамента.
    2. Осигуряваме за техниката и нейния монтаж две години гаранционен срок. При повреда заменяме съответните модули с нови. Единствено не можем да поемем гаранция при вандалско повреждане на системите. Но тези системи са толкова удачно проектирани и изработени, че дори и опитите да бъдат повредени от вандали са неуспешни.
    3. Вечни неща няма - след изтичане на гаранционния срок на монтираните от нас системи, при евентуална повреда заменяме негодните модули с нови, като се заплаща само тяхната себестойност, без допълнително оскъпяване. Това е възможно в срока на действие на договора за сервизно обслужване на асансьорните уредби. В противен случай ще трябва да начислим транспортни разходи и такса за посещението.

    Разбира се, не е нужно клиент да сключва договор за сервизно обслужване на асансьорните уредби в жилищната кооперация, за да поръча доставка и монтаж на системи за контрол на достъп и/или домофонна система. Обадете ни се, за да направим оглед и да изготвим за вас безплатно* оферта.
    * За посещение и изготвяне на оферти за различните видове услуги, които предлагаме (системи за контрол на достъп, домофонни системи, електрически брави, автоматика), ние начисляваме определена такса**.
    ** Таксата се връща напълно при приемане на нашите оферти. Поставяме това условие, тъй като работим само с качествена техника, която логично е и по-скъпа. А има некоректни лица от управата на някои жилищни кооперации, които искат от нас оферти (събират три оферти и приемат най-ниската), понеже знаят че са по-високи, само за да пробутат изделия от страни в Далечния изток, на цена примерно с 5 до 10% по-ниска от нашата. В тези случаи таксата има възпиращ ефект.

към Началната страница

Изход от сайта...

 

     27 декември 2012