Какво трябва да знаем ?


    І. КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА НА ФИРМА ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ

    1. Асансьорните съоръжения работят в напълно автоматичен режим, затова се класифицират като съоръжения с повишена опасност (СПО). Безопасността при използването на асансьора е до голяма степен в културата и отговорността на ползвателя , който би трябвало да се запознае и да спазва указанията, и условията за ползване на асансьора. Причината за почти всички аварии и повреди е безстопанствено и вандалско отношение към асансьора. Можем да оставим до 10% на амортизацията като причина за повреди и аварии.
    2. Отговорността за качественото и добросъвестно извършване на ремонтни дейности по отстраняване на повреди и аварии е приоритет на фирмата, извършваща поддръжка на асансьора.
    3. Асансьорите ТРЯБВА да се обслужват само от лицензирани фирми и техници с правоспособност за тази дейност.
    4. Има нелегални фирми без лиценз или самостоятелни техници без договор за абонаментно сервизно обслужване. Това е най-лошия вариант за техническа поддръжка на асансьора, защото на практика тези техници не носят никаква отговорност. Нещо повече – при сериозна авария или нещастен случай, никой няма да търси каквато и да било отговорност от тези хора, защото няма законово основание за това. По правило тези хора не издават официални финансови документи (фактури) и е невъзможно да се докаже че им е било плащано.

    ІІ. ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ГОЛЕМИТЕ И ПО-МАЛКИТЕ ФИРМИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ:

    1. Когато сте поверили обслужването на асансьора си на голяма фирма, винаги ще чувате по телефона някой, който ви уверява че няма проблем, веднага някой екип ще поеме заявката от вашия сигнал. Но проблеми има, защото всички екипи ходят навсякъде и последователност на практика няма. В натоварени дни екипите не могат да си позволят да отделят много време за един обект, чакат ги следващи адреси. Дори може да се окаже, че екипа който идва за отстраняване на повреда, за първи път посещава вашия адрес, просто в този ден и час те са наблизо. Логично, те не са наясно с техническото състояние на асансьора и в последствие започва прехвърляне на топката.
    2. За да се поддържат голям брой екипи, те трябва да работят за ниско възнаграждение, което допълнително ги демотивира. Текучеството на техници в голямата фирма не е в интерес на ползвателите - собствениците на асансьора.
    3. Още по-лош вариант е, когато фирмата е подслонила роднини и познати. Някои работят дори без необходимата правоспособност, няма никакъв ефективен финансов механизъм за санкции при лошо свършена работа.
    4. Големите фирми обслужват голям брой асансьори, не им остава време за профилактика и за това те могат при по-сериозни проблеми с лекота да се откажат от съответния обект.
    5. Големите фирми разполагат и с по-голям финансов ресурс, което им дава възможност да си получават плащанията със закъснение. Това едва ли може да се приеме за съществено предимство, защото дължимите суми все някога трябва да се платят, дори и от следващата управа на блока.
    6. При по-малките фирми е по-вероятно само един техник (екип) да ви обслужва и да има последователност и прецизност в действията му. Но много вероятно е той да няма възможност да тръгне веднага към вас.
    7. При по-малките фирми финансовия ресурс е ограничен и те ще настояват за редовни плащания, но пък сумите са по-малки, защото и разходите им са по-малки.
    8. При по-малките фирми всеки обект е от значение и отношението на техниците към поддръжката е по-отговорно и професионално.
    Добре е, фирмата към която сте се насочили, да я проучите много подробно в интернет.
    След задължителната регистрация на ДОМСЪВЕТИТЕ (УС на ЕС) в общината, данъчната администрация може да извърши финансова проверка по документите издавани от фирмите, извършвали услуги към блока за 5 години назад. За това е необходимо да се запазва цялата документация за отчет. От ревизионните актове на техническия надзор е видно коя е обслужващата фирма (и въобще има ли такава) през целия период на експлоатация на асансьора.

    ІІІ. СЪВЕТИ:

    1. Ако имате и най-малко съмнение за изрядността на фирмата и документите:
- изисквайте от домсъвета да ви представи договора за сервизна поддръжка, фактурите с ФИСКАЛЕН бон, срещу които е плащал на фирмата поне за 1 година назад, както и копия от документите за регистрация в АП и лицензиране от ГД на ИДТН. Ако забележите увъртане на домсъвета, можете основателно да се усъмните, че има "ИГРИЧКИ" с парите блока. За съжаление практика на някои фирми е да корумпират домсъветите, но с парите на хората (съседите) които са им се доверили.
    2. Само при наличие на горе упоменатите документи имате основание да предявите претенции към лицата и фирмите, занимаващи се със сервизната поддръжка на вашия асансьор.

към Началната страница

Изход от сайта...

 

     10 февруари 2013